Obowiązki stron w kasynie Spinia

Niniejsza Umowa Użytkownika (dalej Umowa) reguluje stosunki pomiędzy właścicielem spincasinoplay.com (lub Administracją) z jednej strony, a użytkownikiem strony z drugiej strony.

Strona spincasinoplay.com nie jest środkiem masowego przekazu.

Korzystając z tej strony, zgadzasz się zaakceptować warunki tej umowy.

Jeśli nie zgadzasz się z warunkami tej umowy, nie korzystaj z witryny spincasinoplay.com!

Prawa i obowiązki stron

Użytkownik ma prawo do:

 • wyszukiwanie informacji na stronie;
 • otrzymywać informacje na stronie;
 • komentować treści zamieszczone na stronie.

Administracja ma prawo do:

 • tworzyć, modyfikować, anulować zasady według własnego uznania i konieczności;
 • ograniczyć dostęp do wszelkich informacji znajdujących się na stronie;
 • tworzyć, modyfikować, usuwać informacje;
 • usunąć konta;
 • odmówić rejestracji bez podania przyczyny.

Użytkownik zobowiązuje się:

 • do aktualizacji Danych Osobowych podanych podczas rejestracji, jeśli ulegną one zmianie;
 • nie rozpowszechniać informacji, które mają na celu propagandę wojenną, podżeganie do nienawiści i wrogości narodowej, rasowej lub religijnej, a także innych informacji, których rozpowszechnianie wiąże się z odpowiedzialnością karną lub administracyjną;
 • nie należy zakłócać funkcjonalności strony;
 • nie zakładać kilku kont na Stronie, jeśli w rzeczywistości należą one do tej samej osoby;
 • nie podejmować działań mających na celu wprowadzenie w błąd innych użytkowników;
 • nie udostępniać osobom trzecim możliwości korzystania z konta i/lub loginu i hasła do konta;
 • nie rejestrować konta w imieniu lub zamiast innej osoby, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo;
 • nie zamieszczać reklam, materiałów erotycznych, pornograficznych lub obraźliwych, ani żadnych innych informacji, które są zabronione lub sprzeczne z obowiązującym prawem;
 • nie używać skryptów (programów) do zautomatyzowanego zbierania danych i/lub interakcji z Witryną i jej Usługami.

Administracja zobowiązuje się:

Utrzymywania sprawności działania Strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Administracji.

Obowiązki stron

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za rozpowszechniane przez siebie informacje. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy usługami oczekiwanymi a faktycznie otrzymanymi przez Użytkownika. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi świadczone przez osoby trzecie.

Warunki umowy

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej strony. Umowa przestaje obowiązywać w momencie pojawienia się jej nowej wersji. Administracja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Umowy według własnego uznania. Administracja nie powiadamia użytkowników o zmianach w Umowie.

Rozpocznij wpisywanie i naciśnij Enter, aby rozpocząć wyszukiwanie

Koszyk na zakupy
pl_PLPolski